Khuyến mãi

  • cafe03-1.jpg

Qu?ng bá trang web chính th?c

Nếu bạn đặt phòng qua trang web chính thức này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một tách cà phê là thức uống chào đón!

Xin vui lòng ghi chú dưới đây trong hộp yêu cầu đặc biệt khi đặt phòng.

"BOOKED VIA BIRDHOSTEL.com"