คาเฟ่แอนด์บาร์

  • คาเฟ่แอนด์บาร์
  • คาเฟ่แอนด์บาร์
  • คาเฟ่แอนด์บาร์
  • คาเฟ่แอนด์บาร์

BH CAFEBAR

คาเฟ่แอนด์บาร์
OPEN HOURS  8:00 - 23:00
Food: last order 22:00 / Drinks: last order 22:30
.
  • Coffee
  • Beer
  • Whisky
  • Juice
  • Sandwiches
  • Cheese
……and some more!